201501121421067947BEqosYvS

Sunnersta HVB - en del av Omsorgshuset

Vi är ett HVB-hem med totalt 13 platser och ägs av Omsorgshuset. Vår verksamhet inriktar sig på behandling och vård för vuxna med psykiska funktionsnedsättning. Vi använder oss av behandlingsmetoder som grundar sig i kognitiv beteendeterapi samt miljöterapi. I vår verksamhet används enbart evidensbaserade metoder och vi fortbildar oss regelbundet efter hur forskningsläget ser ut inom respektive behandlingsmetod.

Av det 13 platserna är 9 platser i HVB kategori 1 och 4 platser kategori 3 - hem för viss heldygnsvård. 

Verksamheten

Vårt syfte är att stärka och utveckla varje enskild individ för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Behandling

Rehabilitering/behandling utgår ifrån behandlingsteorierna miljöterapi och kognitiv beteendeterapi.

Kvalitet

På Sunnersta HVB skall vi alltid sträva efter att utvecklas och förbättra oss på alla plan.